Δείτε, Ηλεκτρονικούς Καταλόγους !

Είναι επαγγελματικά φυλλάδια στην ηλεκτρονική τους έκδοση, με ξεφύλλισμα των σελίδων τους.

Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την Επιχείρησή σας και χρησιμεύει, για:

♦   Να δημοσιεύσετε eBooks.
♦   Να διανείμετε OnLine, περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια ή εταιρικές εκθέσεις.
♦   Να αναρτήσετε στο Ιντερνέτ, έγγραφα για παρουσίαση εκδηλώσεων, ενημερωτικά δελτία, εκπαιδευτικά βιβλία.
♦   Να αναρτήσετε τα διαφημιστικά φυλλάδια της εταιρείας σας, ή τους καταλόγους των προϊόντων σας.

Προσοχή! Οι κατάλογοι έχουν αναρτηθεί για επίδειξη και μόνο.

Για να δείτε τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο, κλικ στην εικόνα του.

Για να δείτε τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο, κλικ στην εικόνα του.

Για να δείτε τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο, κλικ στην εικόνα του.

Για να δείτε τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο, κλικ στην εικόνα του.

Για να δείτε τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο, κλικ στην εικόνα του.

Για να δείτε τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο, κλικ στην εικόνα του.

Αποκτήστε, ένα διαδραστικό περιοδικό ή καταλόγο ή online φυλλάδιο με πλούσιο media περιεχόμενο, που προσαρμόζεται στην οθόνη του χρήστη και διαβάζεται με ευκολία από κάθε συσκευή.

Επικοινωνία με eCatalogue.gr